Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne na początku roku – plany zamówień, sprawozdania, elektronizacja zamówień, jawność w zamówieniach publicznych – z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2018-02-19
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Olsztyn, sala konferencyjna Hotelu Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. BLOK:
  • Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
  • Planowanie zamówień publicznych teoria i praktyka: podziały rodzajowe planów – w oparciu o przepisy ustawy pzp, podział planów w oparciu źródła finansowania, podział planów w oparciu o przedmiot zamówienia/ efekt / inne, praktyczne rozwiązania – przykłady.
  • Sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2017: regulacje prawne i opinie UZP/interpretacje, techniczna strona przygotowania sprawozdania, kwoty progowe – postępowania poniżej 30 000 euro, występujące nieprawidłowości w sposobie stosowania.
  • Podstawowe reguły przy udzielaniu zamówień publicznych – przypomnienie najważniejszych składników na przykładzie trybu przetargu nieograniczonego: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału. Wykluczenia, kryteria oceny ofert.
 2. BLOK ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (EZP) W ROKU 2018.
  • Kwoty progowe wartości zamówienia i ich wpływ na sposób postępowania.
  • Regulacje prawne związane z wprowadzeniem EZP.
  • Przedziały czasowe związane z wprowadzeniem „elektronicznych zamówień” i zestawienie wymagań wynikających z przepisów prawa.
  • Na przykładzie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zestawienie wymagań i regulacji prawnych obowiązujących w danym etapie procedury (EZP): przygotowanie do postępowania, wszczęcie postępowania, do terminu składania ofert, termin składania ofert – otwarcie, procedura badania i oceny ofert – wybór wykonawcy, czynności do zawarcia umowy, realizacja zamówienia publicznego (umowy).
  • Strona techniczna wymagań związanych z EZP – przedziały czasowe.
  • Praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu dalszego postępowania: zasady – wymagania dotyczące komunikacji z wykonawcami - zapisy w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, zasady – wymagania dotyczące składania ofert / oświadczeń / JEDZ / pytań / wyjaśnień / uzupełnień / nowych dokumentów - zapi-sy w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, inne – szczegóły w trakcie szkolenia.
  • Zasady przechowywania, udostępnienia, dokumentacji z postępowania (EZP) – PRAKTYCZ-NIE: zestawienie regulacji prawnych, rodzaje / formy dokumentacji z postępowania, zasady udostęp-nienia dokumentacji na wniosek – teoria i praktyka. Przykłady, sposób przechowywania, inne.
  • Zestawienie zmian które należy dokonać w związku z EZP – schemat zebranych wymagań i obo-wiązków z uwzględnieniem przedziałów czasowych.
 3. BLOK:
  • Jawność w procedurach prowadzonych w zamówień publicznych – ustawa o jawności życia publicz-nego a ustawa o dostępie do informacji publicznej: zestawienie regulacji prawnych obejmujących procedury wynikające z ustawy pzp, obowiązek – upowszechnienia informacji związanych z prowadzonych postępowaniem i realizowaną umową, wybrane elementy jawności zamówień publicznych. Czy oświad-czenia majątkowe – jeżeli tak to kiedy? praktyczne podpowiedzi.
 4. BLOK - PANEL DYSKUSYJNY - Tematy podniesione przez uczestników szkolenia – dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. Dla wpłat dokonanych w 2017 roku (uznanie rachunku) – fakturę wystawiamy z datą grudzień 2017.

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie