Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty budowlane w roku 2018 – planowanie, sprawozdanie, elektronizacja – sprzeczności i interpretacje."

Prowadzący: mec. Bogdan Artymowicz
Data rozpoczęcia: 2018-02-26
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Kraków, Hotel Atrium, ul. Krzywa 7, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
mec. Bogdan Artymowicz - radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, pełnił obowiązki Prezesa Prokuratorii Generalnej (jako jej Wiceprezes), zaś wcześniej w latach 2010-2014 orzekał w Krajowej Izbie Odwoławczej. Były Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, jak i w rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wybrane zasady udzielania zamówień publicznych:
  • Nowa zasada przejrzystości i proporcjonalności,
  • Ograniczenia zasady jawności,
  • Dzielenie zamówień publicznych jako zasada – praktyka stosowania.
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Pozycja wykonawcy i zamawiającego w postępowaniu – punkt wyjścia,
  • Dialog techniczny - wsparcie zamawiającego,
  • Opis przedmiotu zamówienia – granice swobody zamawiającego w zakresie opisu,
  • Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia,
  • Prawidłowe ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – prawidłowość i jego wpływ na dalsze etapy procesu udzielania zamówienia publicznego,
  • Jak i kiedy dzielić/łączyć zamówienia publiczne.
 3. Szczególne wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych dla zamówień z dziedziny nauki – sposób postępowania:
  • Usługi badawcze i rozwojowe,
  • Usługi prawne,
  • Usługi finansowe,
  • Usługi i dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
 4. Weryfikacja podmiotowa wykonawców:
  • Prawidłowa konstrukcja warunków udziału w postępowaniu,
  • Środki dowodowe – katalog i zastosowanie,
  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców – prawidłowa ocena,
  • Self-cleanig wykonawcy w praktyce.
 5. Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczne skutki elektronizacji w jednostce w perspektywie najbliższych miesięcy.
 6. Wybrane tryby udzielania zamówień publicznych - problemy: partnerstwo innowacyjne, przesłanki zastosowania trybu udzielania zamówień z wolnej ręki ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in-house, przetarg nieograniczony w procedurze odwróconej.
 7. Badanie i ocena ofert: rażąco niska cena lub koszt – prawidłowe badanie, przesłanki odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert – kreatywność zamawiającego.
 8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi: obowiązek stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, zasady udzielania bez stosowania prawa zamówień publicznych.
 9. Środki ochrony prawnej – punkt widzenia zamawiającego kontra punkt widzenia wykonawców.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie