Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Kodeks postępowania administracyjnego w JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ po nowelizacji 2017 - problemy i rozwiązania - szkolenie systematyzujące wiedzę."

Prowadzący: Marcin Adamczyk
Data rozpoczęcia: 2018-02-26
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Gdańsk, sala konferencyjna Hotelu Novotel, ul. Pszenna 1, godz. 9.30-15.30
Informacje o prowadzącym:
Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.Dział:
Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres:
 1. Wprowadzenie.
 2. Zasady postępowania administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, współdziałania organów, pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, ugodowego załatwiania sprawy, zasady dwuinstancyjności postepowania: najpopularniejsze procesowe powody uchylania decyzji organu I instancji: 7,77, 80 k.p.a.; 10, 81 k.p.a.; 8,9,11 k.p.a.
 3. Trzy „zestawy” do uchylania decyzji administracyjnych – co zrobić aby nie miały one zastosowania w postępowaniach prowadzonych przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej?
 4. Doręczenia tradycyjne i elektroniczne, w tym m.in. problem tzw. tzw. "żółtej zwrotki", doręczanie korespondencji przy pomocy maila, doręczenie zastępcze.
 5. Terminy załatwienia sprawy, ponaglenie, skarga na bezczynność – skutki prawne na bazie najnowszego orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
 6. Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki decyzji w zakresie pomocy społecznej:
  • wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania (art. 61 i 61a k.p.a.),
  • postępowanie dowodowe - w tym obowiązki i uprawnienia zarówno organu, jak i stron w zakresie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem – zasady prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
  • notatka, a adnotacja.
 7. Decyzja administracyjna (elementy, pouczenie, właściwe dokumentowanie) – skutki prawne niewłaściwego udokumentowania pouczenia – studium przypadków.
 8. Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. - praktyczne uwagi (czemu prawie zawsze tryb ten jest błędnie stosowany?).
 9. Postępowanie odwoławcze: zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania; sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 10. Postępowanie po uchyleniu decyzji do ponownego rozpatrzenia sprawy.
 11. Wznowienie postępowania (uwagi wybrane dotyczące najczęściej występujących problemów w ośrodkach pomocy społecznej).
 12. Pytania i dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na problemy wynikające ze stosowania k.p.a. w procesie wydawania decyzji w postępowaniach dotyczących pomocy społecznej. Omówione zostaną najczęstsze błędy skutkujące konieczno-ścią uchylenia decyzji. Szkolenie uwzględnia dużą kodyfikację k.p.a., która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Efek-tem szkolenia ma być zmniejszenie ilości uchylanych decyzji administracyjnych w postępowaniu odwoławczym jak i sądowoadministracyjnym.
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby biorące udział w procedurze wydawania decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej – zarówno te, które prowadzą samo postępowanie jak i osoby podpisujące decyzję. Szczególnie polecamy je osobom kierującym Ośrodkiem, z uwagi na najnowsze orzecznictwo skutkujące nakłada-niem kar zarówno na pracowników jak i na organ wydający decyzje.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
340,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 340,- zł w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% (faktura VAT zw.). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 420,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, poczęstunek, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie