Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Nowe rozwiązania prawne związane z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych – nowe obowiązki i odpowiedzialność."

Prowadzący: Marcin Adamczyk
Data rozpoczęcia: 2018-03-02
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Białystok, sala konferencyjna Hotelu Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.Dział:
Ochrona danych osobowych

Zakres:
 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – rozwiązania krajowe a rozwiązania przyjęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europy i Rady UE 2016/679.
 2. Nowe pojęcia i terminy wprowadzone Rozporządzeniem.
 3. Podział danych osobowych (dane zwykłe a dane wrażliwe) w praktyce – przegląd nieprawidłowości.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – teoria i praktyka – jakie błędy popełniają administrato-rzy?
 5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych a konsekwencje ich naruszenia.
 6. Nowe podejście do ochrony danych osobowych - zasada rozliczalności.
 7. Zakres przetwarzanych informacji – nowe podejście.
 8. Nowe obowiązki informacyjne – forma i zakres, konsekwencje naruszeń.
 9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą – legitymacja prawna.
 10. Zabezpieczenia danych – forma i zakres, konsekwencje naruszeń. Dokumentacja przetwarzania danych krok po kroku po zmianach.
 11. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu.
 12. Prawo do bycia zapomnianym – co to takiego?
 13. Naruszenie ochrony danych i prawne konsekwencje. Nowe kierunki kontroli.
 14. Inspektor ochrony danych osobowych. Podstawa prawna. Zakres obowiązków. Odpowiedzialność.
 15. Powierzenie danych w praktyce.
 16. Panel dyskusyjny.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. W maju 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.), które będzie aktem nadrzędnym nad regulacjami krajowymi. Nowe regulacje wprowadzają całkowicie nową filozofię w zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
295,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 295,- zł w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% (faktura VAT zw.). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 365,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, poczęstunek, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie