Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
W sekcji Przegląd prasy – wybrane z tygodnia chcemy zwrócić uwagę na najciekawsze artykuły prasowe z zakresu zamówień publicznych, jakie ukazały się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Nasza redakcja na bieżąco śledzi prasę specjalistyczną jak i tą ogólnie dostępną. Staramy się aby nie umknęły nam żadne istotne informacje z zakresu zamówień publicznych. Szczególnie interesujące pozycje przedstawiamy poniżej w formie skróconej z dokładnym podaniem źródła, gdzie znaleźć można pełna wersję artykułu.

Tydzień 36, 4.09.2017 roku

Luksemburskie orzeczenie namiesza w przetargach.
UZP jest pewny. Wyrok TSUE stwierdzający brak podstaw do eliminacji firm nieprzedłużających bez wezwania terminu związania ofertą nie ma zastosowania w polskich warunkach.

Tydzień 35, 28.08. - 3.09.2017 roku

TSUE: Oferta jest ważna, mimo że przetarg się przedłuża.
Wykonawców, którym upłynął termin związania ofertą, nie można wykluczyć z przetargu. Trzeba ich traktować na równi z innymi. Tak uznał TSUE, rozstrzygając wieloletni spór

Tydzień 34, 21-27.08.2017 roku

Umowę można zablokować przed wniesieniem skargi.
Firma ma prawo domagać się ustanowienia zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne nawet przed wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Musi jednak uprawdopodobnić roszczenie i interes prawny.

Tydzień 32, 7-13.08.2017 roku

Zamówienia publiczne: Trzeźwe spojrzenie na kwestię doświadczenia wykonawcy uzyskanego w ramach konsorcjum.
Zakres doświadczenia w realizacji określonych usług i dostaw, jakie wykonawcy mogą sobie przypisać, jest kluczowy w postępowaniach o zamówienie publiczne. Zagadnienie to zawsze budziło kontrowersje. Ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14, podniósł temperaturę dyskusji i wprowadził zamieszanie do ustabilizowanej w Polsce praktyki. REKLAMA Dla przypomnienia – w pkt 3 wyroku trybunał stwierdził, że niedopuszczalne jest posługiwanie się przez wykonawcę biorącego indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doświadczeniem grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji.

Tydzień 31, 31.07-6.08.2017 roku

Kiedy zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania.
Katalog przesłanek wykluczenia zmieniał się na przełomie ostatnich lat. Obecnie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) przewidują długą listę obligatoryjnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania. W przypadku ich wystąpienia, zamawiający musi (niezależnie od tego, czy przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu albo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wykluczyć wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu.

Tydzień 30, 24-30.07.2017 roku

Nagła polonizacja rynku zamówień publicznych.
Zagraniczni przedsiębiorcy wygrali w 2016 r. przetargi warte trzy razy mniej niż w poprzednich latach. Więcej publicznych środków trafiło więc do polskich firm. Sprawozdanie Urzędu Zamówień Publicznych za 2016 r. pokazuje zastanawiająco duży spadek wartości zamówień, które trafiły w ręce zagranicznych przedsiębiorców. O ile jeszcze dwa lata temu było to 15,2 mld zł, czyli 18 proc. całego rynku, o tyle w 2016 r. już tylko 5,7 mld zł (8 proc.). Co ciekawe, liczba przetargów wygranych przez wykonawców spoza kraju utrzymała się na zbliżonym poziomie.

Tydzień 29, 17-23.07.2017 roku

Przedsiębiorcy nie chcą wchodzić na rynek publicznych zamówień.
Prawie 40 proc. polskich przetargów kończy się złożeniem tylko jednej oferty – pokazują najnowsze dane. Najmniejsza konkurencja jest przy dostawach, największa przy robotach budowlanych. REKLAMA Od lat jednym z największych problemów polskiego systemu zamówień publicznych jest mała konkurencyjność przetargów. Jak pokazują najnowsze, niepublikowane jeszcze dane Urzędu Zamówień Publicznych za 2016 r., mimo wprowadzonej nowelizacji przepisów nie tylko nic się nie poprawiło, ale nieznacznie nawet pogorszyło. Średnia liczba ofert składanych w przetargach poniżej progów unijnych wyniosła 2,87. Rok wcześniej było 2,90. Odsetek postępowań, w których złożono tylko jedną ofertę, utrzymał się na wcześniejszym poziomie i wyniósł 39 proc

Tydzień 27, 3-9.07.2017 roku

Sąd Najwyższy rozstrzygnie problem odwołań w podprogowych przetargach.
Przed trzema tygodniami informowaliśmy o zmianie linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej, która dopuściła możliwość kwestionowania najkorzystniejszych ofert w przetargach podprogowych. Wcześniej przez wiele miesięcy uznawała, że przepisy na to nie pozwalają. Większość skarg na te postanowienia została uwzględniona przez sądy okręgowe, dlatego KIO ostatecznie zmieniła swe podejście. Odbyły się dwie narady orzecznicze, na których członkowie izby ustalili, że dostosują swe orzecznictwo do interpretacji przeważającej w sądach.

Tydzień 28, 10-16.07.2017 roku

Zamówienia publiczne: Nadgorliwość firm w przetargach bywa zgubna.
Firma przedstawiła w przetargu dokumenty, których od niej nie wymagano? Jeśli wynika z nich, że nie spełnia warunków, to zamawiający nie może przejść nad tym do porządku dziennego.

Tydzień 24, 12-18.06.2017 roku

Zamówienia publiczne: Specprzepisy nie zmuszają do płacenia podwykonawcom.
Wprowadzone do przepisów o zamówieniach publicznych regulacje dotyczące podwykonawców nie stanowią odrębnej przesłanki do solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców – uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie