Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z orzecznictwa KIO

Oczywista omyłka

Sygn. akt KIO/UZP 265/08

Omyłka polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Sygn. akt KIO/UZP 134/09

Przesłanki wniesienia odwołania

Sygn. akt KIO/UZP 39/09

Uprawnienie do zatrzymania wadium wraz z odsetkami tylko w przypadku „fizycznego” braku dokumentu lub oświadczenia

Sygn. akt KIO/UZP 1530/08

Wezwanie do uzupełniania złożonej oferty może dotyczyć oświadczeń i dokumentów a precyzyjne określenie żądania obciąża Zamawiającego

Sygn. akt KIO/UZP 1530/08

Istotny charakter omyłki w stosunku do całej oferty

Sygn. akt KIO/UZP 1277/08

Czy zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia złożonych próbek?

Sygn. akt KIO/UZP 919/08

Wykonawca nie może zastrzec jawności informacji takich jak ....

Sygn. akt KIO/UZP 908/08

Cena przedstawiona w ofercie musi być wyrażona w setnych częściach złotego

Sygn. akt KIO/UZP 475/08

Wymóg doświadczenia wykonawcy

Sygn. akt KIO/UZP 798/08

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie