Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne na początku roku – plany zamówień, sprawozdania, elektronizacja zamówień, jawność w zamówieniach publicznych – z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2018-02-19
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Olsztyn, sala konferencyjna Hotelu Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. BLOK:
  • Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
  • Planowanie zamówień publicznych teoria i praktyka: podziały rodzajowe planów – w oparciu o przepisy ustawy pzp, podział planów w oparciu źródła finansowania, podział planów w oparciu o przedmiot zamówienia/ efekt / inne, praktyczne rozwiązania – przykłady.
  • Sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2017: regulacje prawne i opinie UZP/interpretacje, techniczna strona przygotowania sprawozdania, kwoty progowe – postępowania poniżej 30 000 euro, występujące nieprawidłowości w sposobie stosowania.
  • Podstawowe reguły przy udzielaniu zamówień publicznych – przypomnienie najważniejszych składników na przykładzie trybu przetargu nieograniczonego: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału. Wykluczenia, kryteria oceny ofert.
 2. BLOK ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (EZP) W ROKU 2018.
  • Kwoty progowe wartości zamówienia i ich wpływ na sposób postępowania.
  • Regulacje prawne związane z wprowadzeniem EZP.
  • Przedziały czasowe związane z wprowadzeniem „elektronicznych zamówień” i zestawienie wymagań wynikających z przepisów prawa.
  • Na przykładzie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zestawienie wymagań i regulacji prawnych obowiązujących w danym etapie procedury (EZP): przygotowanie do postępowania, wszczęcie postępowania, do terminu składania ofert, termin składania ofert – otwarcie, procedura badania i oceny ofert – wybór wykonawcy, czynności do zawarcia umowy, realizacja zamówienia publicznego (umowy).
  • Strona techniczna wymagań związanych z EZP – przedziały czasowe.
  • Praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu dalszego postępowania: zasady – wymagania dotyczące komunikacji z wykonawcami - zapisy w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, zasady – wymagania dotyczące składania ofert / oświadczeń / JEDZ / pytań / wyjaśnień / uzupełnień / nowych dokumentów - zapi-sy w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, inne – szczegóły w trakcie szkolenia.
  • Zasady przechowywania, udostępnienia, dokumentacji z postępowania (EZP) – PRAKTYCZ-NIE: zestawienie regulacji prawnych, rodzaje / formy dokumentacji z postępowania, zasady udostęp-nienia dokumentacji na wniosek – teoria i praktyka. Przykłady, sposób przechowywania, inne.
  • Zestawienie zmian które należy dokonać w związku z EZP – schemat zebranych wymagań i obo-wiązków z uwzględnieniem przedziałów czasowych.
 3. BLOK:
  • Jawność w procedurach prowadzonych w zamówień publicznych – ustawa o jawności życia publicz-nego a ustawa o dostępie do informacji publicznej: zestawienie regulacji prawnych obejmujących procedury wynikające z ustawy pzp, obowiązek – upowszechnienia informacji związanych z prowadzonych postępowaniem i realizowaną umową, wybrane elementy jawności zamówień publicznych. Czy oświad-czenia majątkowe – jeżeli tak to kiedy? praktyczne podpowiedzi.
 4. BLOK - PANEL DYSKUSYJNY - Tematy podniesione przez uczestników szkolenia – dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. Dla wpłat dokonanych w 2017 roku (uznanie rachunku) – fakturę wystawiamy z datą grudzień 2017.

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie