Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne na dostawy, usługi, roboty budowlane w roku 2018 – planowanie, sprawozdanie, elektronizacja – sprzeczności i interpretacje."

Prowadzący: mec. Bogdan Artymowicz
Data rozpoczęcia: 2018-02-26
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Kraków, Hotel Atrium, ul. Krzywa 7, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
mec. Bogdan Artymowicz - radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, pełnił obowiązki Prezesa Prokuratorii Generalnej (jako jej Wiceprezes), zaś wcześniej w latach 2010-2014 orzekał w Krajowej Izbie Odwoławczej. Były Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, jak i w rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wybrane zasady udzielania zamówień publicznych:
  • Nowa zasada przejrzystości i proporcjonalności,
  • Ograniczenia zasady jawności,
  • Dzielenie zamówień publicznych jako zasada – praktyka stosowania.
 2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Pozycja wykonawcy i zamawiającego w postępowaniu – punkt wyjścia,
  • Dialog techniczny - wsparcie zamawiającego,
  • Opis przedmiotu zamówienia – granice swobody zamawiającego w zakresie opisu,
  • Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia,
  • Prawidłowe ustalenie wartości szacunkowej zamówienia – prawidłowość i jego wpływ na dalsze etapy procesu udzielania zamówienia publicznego,
  • Jak i kiedy dzielić/łączyć zamówienia publiczne.
 3. Szczególne wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych dla zamówień z dziedziny nauki – sposób postępowania:
  • Usługi badawcze i rozwojowe,
  • Usługi prawne,
  • Usługi finansowe,
  • Usługi i dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
 4. Weryfikacja podmiotowa wykonawców:
  • Prawidłowa konstrukcja warunków udziału w postępowaniu,
  • Środki dowodowe – katalog i zastosowanie,
  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców – prawidłowa ocena,
  • Self-cleanig wykonawcy w praktyce.
 5. Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczne skutki elektronizacji w jednostce w perspektywie najbliższych miesięcy.
 6. Wybrane tryby udzielania zamówień publicznych - problemy: partnerstwo innowacyjne, przesłanki zastosowania trybu udzielania zamówień z wolnej ręki ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in-house, przetarg nieograniczony w procedurze odwróconej.
 7. Badanie i ocena ofert: rażąco niska cena lub koszt – prawidłowe badanie, przesłanki odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert – kreatywność zamawiającego.
 8. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi: obowiązek stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, zasady udzielania bez stosowania prawa zamówień publicznych.
 9. Środki ochrony prawnej – punkt widzenia zamawiającego kontra punkt widzenia wykonawców.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
390,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 390,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 480,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie