Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Nowe rozwiązania prawne związane z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych – nowe obowiązki i odpowiedzialność."

Prowadzący: Marcin Adamczyk
Data rozpoczęcia: 2018-02-27
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Toruń, sala konferencyjna Hotelu Gromada, ul. Żeglarska 10, godz. 9.30-15.30
Informacje o prowadzącym:
Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.Dział:
Ochrona danych osobowych

Zakres:
 1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – rozwiązania krajowe a rozwiązania przyjęte w Rozporządzeniu Parlamentu Europy i Rady UE 2016/679.
 2. Nowe pojęcia i terminy wprowadzone Rozporządzeniem.
 3. Podział danych osobowych (dane zwykłe a dane wrażliwe) w praktyce – przegląd nieprawidłowości.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – teoria i praktyka – jakie błędy popełniają administrato-rzy?
 5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych a konsekwencje ich naruszenia.
 6. Nowe podejście do ochrony danych osobowych - zasada rozliczalności.
 7. Zakres przetwarzanych informacji – nowe podejście.
 8. Nowe obowiązki informacyjne – forma i zakres, konsekwencje naruszeń.
 9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą – legitymacja prawna.
 10. Zabezpieczenia danych – forma i zakres, konsekwencje naruszeń. Dokumentacja przetwarzania danych krok po kroku po zmianach.
 11. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu.
 12. Prawo do bycia zapomnianym – co to takiego?
 13. Naruszenie ochrony danych i prawne konsekwencje. Nowe kierunki kontroli.
 14. Inspektor ochrony danych osobowych. Podstawa prawna. Zakres obowiązków. Odpowiedzialność.
 15. Powierzenie danych w praktyce.
 16. Panel dyskusyjny.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. W maju 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r.), które będzie aktem nadrzędnym nad regulacjami krajowymi. Nowe regulacje wprowadzają całkowicie nową filozofię w zakresie ochrony danych osobowych, zmuszając każdy podmiot (zarówno prywatny jak i publiczny) do weryfikacji posiadanych rozwiązań w tym zakresie. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
295,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 295,- zł w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% (faktura VAT zw.). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 365,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, poczęstunek, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie