Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - Nowelizacja 2012

PRACE ZAKOŃCZONE - Kalendarium prac nowelizacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dot. problematyki zatrudniania osób pozbawionych wolności

Nowelizacja rozszerza zakres włączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14. Wprowadzona zmiana wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez senatorów, Służbę Więzienną oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczącym systemowego uregulowania problematyki zatrudniania osób pozbawionych wolności, w tym wprowadzenia zachęt do tworzenia miejsc pracy dla tych osób oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających przywięziennym zakładom pracy realizację nałożonych na nie przez państwo zadań publicznych w zakresie zatrudniania i resocjalizacji osób skazanych.

PRACE ZAKOŃCZONE - Kalendarium prac nowelizacyjnych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 455)

Kalendarium prac nowelizacyjnych: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 455)
Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (dyrektywa obronna).
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie