Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wywiady

Wywiad z Ewą Żak, konsultantem, szkoleniowcem i doradcą zamówień publicznych, współpracownikiem portalu NowePrzetargi

NowePrzetargi.PL: W dniu 28 września 2009 r. została skierowana do Senatu ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. To jedna z dwóch nowelizacji, nad którymi w ostatnim czasie trwały prace w Sejmie jak ocenia Pani zmiany wprowadzane do systemu ich zapisami?Ewa Żak: Moja ocena nie jest jednoznaczna. Uważam, że przygotowana zmiana tzw. „małej nowelizacji” jest wprowadzana za późno. Celem jej ma być walka z kryzysem, a kryzys przecież już u nas gości na dobre od ponad roku. Obawiam się, a właściwie cieszę, że jesteśmy w czasie, gdy następuje głęboki zwrot w walce z kryzysem i to co najgorsze mamy za sobą. Owszem część przepisów może być atrakcyjna dla wykonawców, np. zaliczkowanie na poczet realizacji wygranego zamówienia publicznego. Ale jest i taka część zmian, która obawiam się, że w praktyce nie będzie stosowana.

Rozmowa z radcą prawnym Krzysztofem Bramorskim, wspólnikiem zarządzającym BSO - Rödl, Bramorski Kancelaria Prawna sp.k. na temat roli współczesnych kancelarii prawnych w przedsięwzięciach PPP, zamówieniach publicznych oraz obsłudze klientów zagranicznych


NowePrzetargi.PL: Czym różni się dzisiejszy klient Pana kancelarii od tego sprzed kilku lat?

Krzysztof Bramorski: Przede wszystkim dwiema cechami: Po pierwsze, jest dużo bardziej świadomy i wymagający. Wie, jak powinno wyglądać świadczone na wysokim poziomie doradztwo prawne, żąda konkretnych odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nim działalność w skomplikowanej rzeczywistości gospodarki rynkowej. Po drugie jest to przedsiębiorca, który coraz częściej przychodzi do kancelarii, aby wspólnie z prawnikiem zaplanować przedsięwzięcie, wybrać dla niego odpowiednią formę, przewidzieć możliwe trudności i pułapki. Tym zdecydowanie różni się od klientów pojawiających się jeszcze 5-6 lat temu. Wtedy zdecydowana ich większość po założeniu firmy wracała do adwokata czy radcy prawnego dopiero, gdy pojawiały się jakieś trudności, czyli – zdecydowanie za późno…

NowePrzetargi.PL: Czyli należy przyznać pierwszeństwo – jeśli można to tak określić - prewencji?

Wywiad z Lechem Wendołowskim, Prezesem zarządu spółki Soldea, współtwórcą jednej z największych platform organizacji licytacji elektronicznych dla działów zamówień publicznych w Polsce


NowePrzetargi.PL: Minęły prawie 4 miesiące od wejścia w życie noweli ustawy Prawo zamówień publicznych. Co w tym czasie działo się w aukcjach i licytacjach elektronicznych?

Lech Wendołowski: Naprawdę bardzo wiele. Przyznam, że dzień po wejściu w życie nowych przepisów przeżyliśmy szok. Jeden z naszych klientów zadzwonił i powiedział, że już, natychmiast pragnie uruchamiać aukcję elektroniczną po przetargu nieograniczonym. To jedna z nowości w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Tak szybkiej reakcji powiem szczerze nie spodziewaliśmy się.

NowePrzetargi.PL: Czyżby zamawiający już przyzwyczaili się do obecności elektroniki w zamówieniach?

Wywiad z Jackiem Jerką, współpracownikiem portalu NowePrzetargi, uczestnikiem prac nad ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

część II

NowePrzetargi.PL: Nowelizacja duże zmiany przewiduje w zakresie środków ochrony prawnej. Pojawiło się znacznie więcej terminów a więc procedura została mocniej sformalizowana czy Pana zdaniem ten zabieg ukróci „pieniactwo” wykonawców i wyeliminuje problem przeciągających się w nieskończoność przetargów?

Jacek Jerka: Całokształt zmian w zakresie przepisów dotyczących środków ochrony prawnej oraz zwiększenie wysokości wpisu w mojej ocenie może znacząco ograniczyć korzystanie ze środków ochrony prawnej, a więc także może spowodować skrócenie trwania postępowań o zamówienie publiczne. Zależy to także od wielu innych czynników stąd też nie konieczne będzie dokładne przeanalizowanie tendencji w zakresie zmniejszania się lub zwiększania się liczby odwołań i skarg. Miejmy nadzieję, że zmiany w przepisach dotyczących odwołań i skarg ograniczą pieniactwo, a jednocześnie nie zniechęcą wykonawców do składania odwołań tam gdzie dochodzi do wyraźnego łamania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

NowePrzetargi.PL: Podczas prac nad nowelizacją pojawiały się głosy postulujące konieczność wprowadzenia zawodowego arbitrażu ostatecznie nowelizacja ustawy nie wprowadziła żadnych zmian w Rozdziale 4 „Arbitrzy.” Czy zatem sprawa zawodowego arbitrażu została odwleczona w czasie czy też zrezygnowano całkowicie z tego rozwiązania?

Wywiad z Jackiem Jerką, współpracownikiem portalu NowePrzetargi, uczestnikiem prac nad ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznychoraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

część I

NowePrzetargi.PL: Od 25 maja 2006 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Pracę nad tym aktem trwały niespodziewanie długo. Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 19 października 2005 roku. Ustawa weszła w życie w dopiero w maju. Dlaczego proces legislacyjny trwał tak długo?

Jacek Jerka: Zasadniczo były dwa powody przedłużania się procesu legislacyjnego związanego ze zmianą ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Pierwszy powód to niezwykle szeroki zakres zmian obejmujący praktycznie wszystkie istotne aspekty procedury udzielania zamówień publicznych, a więc: planowania zamówień publicznych; przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne; prowadzenia postępowań w poszczególnych trybach; sposobu porozumiewania się zamawiającego i wykonawców oraz przesłanek wykluczania wykonawców; trybu prowadzenia kontroli przez Prezesa UZP; rozszerzenia zakresu stosowania szczególnych procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Drugim powodem długotrwałego procedowania w Parlamencie nad zmianami Pzp było to, że w trakcie prac Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (druk 127 i 127–A) dopuszczono możliwość zgłaszania uwag, pytań i propozycji przez przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych uczestniczących w pracach Podkomisji, a także przez przedstawicieli różnych instytucji, którzy brali udział w pracach Podkomisji. Nie wszystkie propozycje oraz uwagi zostały w ustawie zmieniającej Pzp uwzględnione, niemniej jednak możliwość zgłaszania uwag i propozycji mieli praktycznie wszyscy uczestnicy posiedzeń Podkomisji. Dopuszczenie do szerokiej dyskusji dotyczącej proponowanych zmian było zasługą Przewodniczącego Komisji Gospodarki p. Artura Zawiszy oraz W-ce Przewodniczącego Komisji Gospodarki p. Adama Szejnfelda.

NowePrzetargi.PL: Jednym z naczelnych celów nowelizacji było dostosowanie prawa krajowego do dyrektyw Parlamentu i Rad, które to nakładały na państwa członkowskie obowiązek ich wdrożenia do dnia 31 stycznia 2006 roku. Spóźniliśmy się kilka miesięcy. Czy rodzi to jakieś konsekwencje?

Wywiad z Lechem Wendołowskim, Prezesem zarządu spółki Soldea, współtwórcą jednej z największych platform organizacji aukcji elektronicznych dla działów zamówień publicznych w Polsce


NowePrzetargi.PL: W marcu tego roku minęły 2 lata od momentu pojawienia się aukcji elektronicznych w polskim prawie zamówień publicznych. Proszę o krótkie podsumowanie tego okresu?

Lech Wendołowski: To był czas pionierów. Spotykaliśmy po stronie zamawiających, fantastycznych ludzi szukających nowoczesnych rozwiązań. To była nagroda za ciężką pracę związaną z popularyzacją aukcji jako nowego trybu w zamówieniach sektora publicznego.

NowePrzetargi.PL: Jak liczna jest grupa tych pionierów i jakiego typu instytucje reprezentują?

Lech Wendolowski: W całej Polsce administracja publiczna przeprowadziła do tej pory ponad 200 aukcji elektronicznych. To niewiele jak na potencjalne możliwości ale sporo jak na początek wielkich przemian technologicznych w procesie udzielania zamówień. Wśród zamawiających znajdujemy cały przekrój administracji – urzędy miejskie, starostwa, urzędy wojewódzkie, jednostki administracji zespolonej. Pojawiają się także spółki gminne jako zamawiający sektorowi.

Wywiad z Robertem Bartkowskim, współpracownikiem portalu NowePrzetargi.pl, stałym członkiem komisji przetargowej

NowePrzetargi.PL: Rok 2005 mamy już za sobą, czas pomyśleć o zamówieniach na 2006 rok, czy w związku z tym możemy porozmawiać o planowaniu?

Robert Bartkowski: Oczywiście, proszę bardzo.

NowePrzetargi.PL: Skąd wynika potrzeba przeprowadzenia planowania zamówień publicznych?

Robert Bartkowski: Ustawa Prawo zamówień publicznych wprawdzie nie nakłada w sposób jednoznaczny na zamawiających obowiązku sporządzenia „planu zamówień publicznych”, nakazuje jedynie sporządzenie i przekazanie wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w kolejnych 12 miesiącach zamówieniach. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że aby wykonać należycie to zadanie, trzeba wszystkie planowane zamówienia na kolejne 12 miesięcy zestawić. Z drugiej strony trudno wyobrazić sobie pracę zamawiającego, który nie „planuje” swojej działalności. Nie jest możliwym wykonanie wszystkich zamówień na raz, w jednym czasie. Dlatego właściwie sporządzony „plan zamówień” wskaże zamawiającemu kiedy należy rozpocząć realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego żeby było one zrealizowane, wykonane na czas oraz pomoże ułożyć całoroczną działalność zgodnie z założonymi priorytetami.

Wywiad z Piotrem Machem, współpracownikiem portalu NowePrzetargi.pl, przewodniczącym komisji przetargowej

NowePrzetargi.PL: Od jak dawna pracuje zajmuje się Pan zamówieniami publicznymi?

Piotr Mach: Praktycznie od samego początku. W 1994 roku byłem dyrektorem szkoły a jednocześnie pełniłem funkcje dyrektora Zespołu Administracyjno Ekonomicznego Szkół w swojej gminie. Pierwszy przetarg, jak dobrze pamiętam, dotyczył zakupu opału. Mieliśmy duże trudności by składy opału i prywatni przewoźnicy wzięli w nim udział. Później studiowanie ustawy, rozstrzygnięć arbitrów, informacji UZP no i pierwsze szkolenia.

Wywiad z Michałem Kunikowskim, konsultantem portalu NowePrzetargi.pl

NowePrzetargi.PL: Co kryje się pod pojęciem atestacji i jaka jest jej rola w systemie zamówień publicznych?

Michał Kunikowski: Atestacja jest to badanie zgodności procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych z Prawem zamówień publicznych oraz prawem Unii Europejskiej. Badanie to odbywa się zgodnie z regułami zawartymi w normie PN EN 45503 „Ocena i atestacja procedur udzielania zamówień w jednostkach działających w sektorach gospodarki wodnej, energii, transportu i telekomunikacji”. Jak wskazuje sama nazwa normy – atestacja dotyczy jedynie zamawiających sektorowych. Rolą atestacji jest zaś nic innego jak kontrola procedur przez niezależne podmioty. Z tą jednak różnicą, iż atestacja nie niesie za sobą negatywnych skutków kojarzonych zazwyczaj z wynikami kontroli różnorakich organów.

Wywiad z Lechem Wendołowskim, prezesem spółki SOLDEA, operatora Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl


NowePrzetargi.PL: Pierwsze krótkie pytanie: skąd pomysł na aukcje?

Lech Wendołowski: Tak, to dobre pytanie. Zadawało nam je już wiele osób. Przecież to taka „niszowa” działalność. Odpowiem – właśnie dlatego. I dodatkowo – chcieliśmy pracować w obszarze poprawiania efektywności administracji, dawać instytucjom i firmom nie kolejną pozycję w kosztach lecz możliwość ich obniżania. Choć spółka SOLDEA powstała w ubiegłym roku jako wyspecjalizowany podmiot obsługujący aukcje elektroniczne to historia naszego systemu jest dłuższa – to już 3 rok jego funkcjonowania i rozwoju. Mamy doświadczenie nie tylko informatyczne lecz także jako uczestnicy przetargów. Gdy tylko pojawił się projekt nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych w tym kierunku, wiedzieliśmy ze to właściwy moment na połączenie wiedzy z tak różnych obszarów. Wzorowaliśmy się częściowo na rozwiązaniach europejskich ale własna znajomość zachowań uczestników postępowań i zagadnień prawnych była kluczowa w tworzeniu elektronicznej platformy przetargowej.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie