Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Aukcje elektroniczne

Licytacja Elektroniczna dla zamawiających stosujących procedury zamówień publicznych

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

To najczęściej artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących. Ale nie tylko: pojawiają się licytacje także na środki czystości, urządzenia kopiujące, niszczarki dokumentów…

Jak zamawiający komunikuje zamiar przeprowadzenia licytacji?

Źródłem informacji jest oczywiście Internet. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja. W ogłoszeniu o licytacji przedsiębiorca znajdzie m.in. informacje o czasie jej rozpoczęcia i zakończenia, warunkach uczestniczenia w niej, a także opis techniczny zamawianego towaru. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej nie może być krótszy niż 7 dni liczonych od dnia ogłoszenia. Na podstawie ogłoszenia przedsiębiorca decyduje, czy chce wziąć udział w licytacji. Przed opublikowaniem ogłoszenia Zamawiający musi uzgodnić z operatorem wszelkie dane związane z licytacją gdyż informacja o nich musi znaleźć się właśnie w ogłoszeniu.

Na jakiej podstawie wykonawcy otrzymują prawo składania ofert w licytacji elektronicznej?

Aby zostać dopuszczonym do udziału w licytacji, trzeba spełnić warunki stawiane przez Zamawiającego. Często są to wymagania techniczne oraz "tradycyjne", takie jak informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego czy zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami podatków. Następnie wszystkie firmy, które spełnią warunki udziału, zostają zaproszone do uczestnictwa w licytacji elektronicznej. Wraz z zaproszeniem otrzymują informacje niezbędne do zalogowania się dla celów licytacji (identyfikator, hasło). Otwarcie licytacji może nastąpić nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszeń do składania ofert.

Jak przebiega licytacja?

Od momentu otwarcia do zamknięcia licytacji wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Internetu. Umożliwiają to specjalne formularze będące częścią systemu informatycznego, za pomocą którego prowadzona jest licytacja. Aby wziąć udział w licytacji, przedsiębiorcy muszą się zarejestrować w systemie. W praktyce sprowadza się to do wejścia na podaną stronę internetową i wpisania identyfikatora wraz z hasłem. Od tej chwili wszyscy uczestnicy stają się "widoczni" dla Zamawiającego. Natomiast dla konkurentów biorących udział w licytacji są jedynie widzialni jako anonimowi Wykonawcy z przypisanymi im numerami identyfikacyjnymi lub nazwami. Są dwie formy otwarcia licytacji. Jedna to oświadczenie organizatora, że licytacja jest otwarta i można składać oferty. Komunikat taki pojawia się wówczas na ekranach wszystkich wykonawców zarejestrowanych w systemie. Drugi sposób nie wymaga oświadczenia. Po prostu licytacja rusza o wyznaczonej wcześniej godzinie i od tego momentu przedsiębiorcy zaczynają licytację. Licytacja elektroniczna przypomina licytację tylko, że odwróconą. Przedsiębiorcy przebijają swe oferty, proponując coraz niższą cenę za sprzedawany produkt (tzw. postąpienia). Na bieżąco widzą, czy konkurent nie zszedł z ceny jeszcze bardziej. Jeśli tak, to mogą złożyć kolejną ofertę. Zdarza się, że podczas kilkugodzinnych licytacji padają oferty liczone w setkach kolejnych postąpień.

W czasie licytacji elektronicznej wykonawcy mogą składać nieograniczoną liczbę ofert. Oferta przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Przepisy wykluczają możliwości przeprowadzania licytacji elektronicznej na podstawie innych kryteriów niż cena. Zgodnie bowiem z art. 78 ust. 2 prawa zamówień publicznych oferty składane przez wykonawców są automatycznie klasyfikowane na podstawie ceny. Licytacja elektroniczna może być jedno- lub wieloetapowa. W drugim wypadku zamawiający, po zakończeniu każdego etapu licytacji, może nie zakwalifikować do następnego etapu tych wykonawców, którzy nie zgłosili nowych postąpień. W ten sposób grono graczy z każdym etapem zmniejsza się. O formie zakończenia licytacji decyduje Zamawiający. Może to być sztywno określona godzina. Najczęściej jednak zamknięcie następuje, gdy we wskazanym czasie nie wpłynie kolejna oferta.

Co dzieje się po licytacji?

Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Zobacz również podstawy prawne przeprowadzania licytacji elektronicznej


Zobacz bezpłatną platformę przeznaczoną do prowadzenia licytacji elektronicznych stworzoną przez Urząd Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl

Autor: D.G-J.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie