Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Partnerstwo publiczno-prywatne

Wprowadzenie

Partnerstwo publiczno – prywatne polega na współpracy podmiotu publicznego z podmiotami prywatnymi. Zagadnienie to ostatnio cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z poszukiwania przez władze administracji nowych źródeł finansowania inwestycji, głównie tych najbardziej kosztownych.

Partnerstwo publiczno-prywatne - definicje

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. (Art. 1 ust. 2 ppp).

Uznaje się, iż w ppp obie strony zarówno podmiot reprezentujący sektor publiczny jak i podmiot prywatny osiągają pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie określonych zadań. Przez umożliwienie każdemu z sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej.

Procedura realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego

1. Wybór partnera prywatnego.

Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, z uwzględnieniem przepisów ustawy ppp.
W innych przypadkach wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy ppp.

Ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym w pytaniach i odpowiedziach

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wprowadza pewne zmiany do opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych, poprzez preferencyjne potraktowanie podmiotów działających w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Na czym mają polegać owe zmiany?

Owo preferencyjne traktowanie ma polegać m.in. na tym, że na podstawie zmian wprowadzonych do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie będzie się zaliczało wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu przez partnera prywatnego. W pewnych sytuacjach u podmiotu publicznego nie powstanie przychód z tytułu nieruchomości udostępnionej nieodpłatnie partnerowi prywatnemu.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie