Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Doradztwo

Współpracownicy i konsultanci portalu NowePrzetargi.pl

Zespól konsultantów i wspólpracowników portalu – wybrane sylwetki:

mec. Magdalena Sosnowska-Łozińska - radca prawny, w latach 2002-2011 pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2007 r. ukończyła dodatkowo aplikację adwokacką i rozpoczęła indywidualną praktykę adwokacką, od 2011 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2016 r. wspólnik w kancelarii Bochenek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska, specjalizuje się m.in. w prawie medycznym, kompleksowej obsłudze podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem dziedziny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, reprezentuje podmioty lecznicze, osoby wykonujące zawody medyczne oraz pacjentów w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z procesu leczenia.

mec. Eliza Kwapińska - radca prawny, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, po złożonym egzaminie radcowskim od 2016 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Leks.Med. w Kielcach. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętym prawem medycznym, zapewniając kompleksową obsługę prawną świadczeniodawców, posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również pro-wadzonej przez nich działalności prywatnej. Wiedza i doświadczenie poparte wieloletnią pracą w Święto-krzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach a także samodoskonalenie w zakresie prawa medycznego pozwalają na odpowiednie przygotowanie obsługiwanych podmiotów od strony prawnej w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, prawa pracy, prawa handlowego czy też działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie w zakresie kontraktowania świadczeń, przeprowadzania kontroli doraźnych u świadczeniodawców, przygotowywania projektów decyzji administracyjnych w związku z wniesionymi odwołaniami od rozstrzygnięć komisji konkursowych, sporządzaniu umów, porozumień, ugód, reprezentacji prawnej na etapie sądowym i przedsądowym w postępowaniach wszczynanych przez pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych, prowadzenia spraw i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi, których stroną jest lub będzie świadczeniodawca.

mec. Bogdan Artymowicz - radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, pełnił obowiązki Prezesa Prokuratorii Generalnej (jako jej Wiceprezes), zaś wcześniej w latach 2010-2014 orzekał w Krajowej Izbie Odwoławczej. Były Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne zarówno w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, jak i w rozstrzyganiu sporów na linii zamawiający-wykonawca.

Jacek Jerka - prawnik, były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze udział w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką praktyczną wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Ewa Żak - prawnik, która doradza wielu podmiotom. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami - to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje - świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie - zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających, głównie ochrony zdrowia jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.

Danuta Gadomska-Jodko – prawnik – absolwent studiów prawniczych na uniwersytetach w Polsce i Hiszpanii, ukończyła Collegium Civitas ze specjalnością Dyplomacja na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Zagranicznych. Od 2009 roku certyfikat w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami IPMA poziom D "Certified Project Management Associate". Autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz arbitrażu gospodarczego. Koordynuje szereg prac doradczych w zakresie zamówień publicznych. Ściśle współpracuje z osobami posiadającymi najwyższe kwalifikacje – konsultantami, szkoleniowcami oraz arbitrami Urzędu Zamówień Publicznych

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii BKPS Bochenek, Pałka, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie za-mówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie zamówień publicznych oraz przygotowuje i prowadzi postępowania. Trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę popartą praktyką.

Piotr Mach - konsultant, szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych. Od 1995 roku zajmuje się zamówieniami publicznymi. Od 2000 roku – naczelnik wydziału Zamówień Publicznych w Jednostce Sektora Finansów Publicznych nadzorujący przebieg postępowań i prawidłowość wydatkowania środków publicznych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w jednostkach samorządowych Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Minnesocie, praktyk. Przygotował, prowadził, a także weryfikował setki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada doskonały kontakt z grupą. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia zajmuje niezmiennie czołowe pozycje.

Michał Kunikowski - trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od kilkunastu lat. Jeden z 28 Atestatorów procedur udzielania zamówień przez zamawiających sektorowych, akredytowany przez Urząd Zamówień Publicznych do przeprowadzania okresowego badania procedur związanych z udzielaniem zamówień w celu wydania świadectwa atestacji (decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nr AT/5521/05 z dnia 13 grudnia 2005 r.). Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także kierunkowe studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Członek korpusu Służby Cywilnej zwolniony z obowiązku odbycia służby przygotowawczej dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym. Szkoli, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy prawne oraz reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.

Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.

Jarosław Raf - biegły sądowy w zakresie zamówień publicznych, rzeczoznawca i konsultant zamówień publicznych, praktyk o bogatym doświadczeniu wynikającym z pracy w Oddziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, autor publikacji w miesięczniku ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DORADCA, w tygodniku RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w kwartalniku PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Paweł Jan Juszczyk - ekspert ds. zamówień publicznych z ponad dziesięcioletnim stażem - doświadczenie zdobył w administracji rządowej przygotowując i kontrolując zamówienia publiczne. Od 2007 r. ściśle współpracuje z zamawiającymi sektorowymi wspierając ich przy realizacji strategicznych projektów zakupowych oraz przy tworzeniu strategii i zarządzaniu ryzykiem w procesie udzielania zamówień. Certyfikowany Project manager (Prince2, M_o_R, MSP®), w latach 2006-2007 trener wewnętrzny w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do 2014 Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ekspert w obszarze zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki. Obecnie Główny Specjalista Strategii Zakupów EDF Polska S.A.

Michał Rutkowski - trener, konsultant, szkoleniowiec. Ogromna wiedza poparta praktycznym doświadczeniem. Przez lata pracy zawodowej zdobył doświadczenie w prowadzeniu interaktywnych szkoleń/warsztatów z zastosowaniem technik moderacji wizualnej oraz metod partycypatywnych: ZOPP, Metoda Aktywnego Planowania Strategii) – ponad 500 przeprowadzonych kursów dla przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników naukowych wyższych uczelni, nauczycieli, dyrektorów szkół i innych. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami studiów podyplomowych poświęconych tematyce funduszy UE, m.in. dla Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Praktyczna znajomość zagadnień polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych – bezpośrednio uczestniczył w przygotowaniu oraz ewaluacji ex-ante Jednolitego Dokumentu Programowego dla Landu Nadrenia Westfalia na lata 2000-2006; Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Wstępnego Projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Posiada ponadto praktyczną znajomość procesów przygotowawczych do absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce – bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Doświadczenie w tworzeniu oraz przeprowadzaniu prezentacji w programie Microsoft Powerpoint. Doświadczenie w pracy w grupie (zarówno jako członek zespołu jak i lider). Autor licznych opracowań/ekspertyz/opinii z zakresu funkcjonowania polityki strukturalnej UE – m.in. na zlecenie MGiP, Senatu RP, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), wydawnictwa MUNICIPIUM (dwutygodnik Wspólnota). Umiejętność podejmowania decyzji, poczucie odpowiedzialności za rezultaty własnej pracy.

Piotr Jaworski - ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich / Członek Rady Programowo-Akredytacyjnej Education and Accreditation Program – European Funds Advisor (nr akredytacji KFE 025/RA/11/2007). Absolwent SGH oraz UMCS. Problematyką rozwoju regionalnego, finansów i zarządzania projektami zaczął się zajmować już w końcu lat dziewięćdziesiątych, początkowo w Instytucie Spraw Publicznych, później w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako Naczelnik Wydziału w Departamencie Audytu). Obecnie pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu i Kontroli w PKP Intercity S.A. Posiadacz krajowych (Ministerstwo Finansów) i międzynarodowych (CGAP. 1, 2 i 4 cz. CIA) certyfikatów audytowych.

mec. Krzysztof Sawicki – znany i ceniony adwokat doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych w kraju. Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu środków ochrony prawnej przysługujących zamawiającemu jak i wykonawcy. Doradza w zakresie konstrukcji i realizacji umów zawieranych w wyniku udzielania zamówień publicznych. Zajmuje się sprawami karnymi wynikłymi z naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. Wieloletni trener zamówień publicznych. Ceniony za ogromną wiedzę teoretyczną popartą długoletnią praktyką. Posiada doskonały kontakt z grupą.

Lech Wendołowski - prezes zarządu spółki Soldea, współtwórca jednej z największych platform organizacji aukcji elektronicznych dla działów zamówień publicznych, doświadczony trener, ekspert w tematyce informatyki i zamówień publicznych. Współpracownik portalu NowePrzetargi.plMałgorzata Czartoryska - prawnik prowadzący własną praktykę prawniczą, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), NIK, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Specjalista z dziedzin: informacja publiczna, postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne.

Piotr Tomaszewski - wszechstronny trener i konsultant. Doświadczenie zdobywał m.in. przy realizacji następujących projektów: „Komunikacja, perswazja i psychomanipulacja dla kadr kierowniczych”, Przygotowanie skutecznego biznesplanu – inwentaryzacja zasobów, potencjału i ryzyka”, Przygotowanie wdrażanie i rozliczanie projektów UE”, „Zarządzanie zmianą: techniki i kluczo-we kompetencje”, „Strategie w kryzysie” „Gry decyzyjne i techniki heurystyczne dla kadr kierowniczych”, „ Negocjacje w życiu, w firmie i w biznesie”, „Zarządzanie projektem europejskim”, „Reklama i promocja MSP – skuteczność, czy zbędne wydatki”, „Narzędzia, techniki, skuteczność pracy handlowca” „Wyznaczniki jakości obsługi klienta urzędu”, „Promocja walorów lokalnych – metody i techniki. Złe i dobre praktyki”, „Koncepcja i sprzedaż produktu turystycznego”, „Marketing w agroturystyce”, „Agroturystyka naszą szansą „ Programy konsultacji indywidualnych dla pracowników JST, przedsiębiorców, kierowników działów handlowych przedsiębiorstw. Umiejętności komunikacyjne, dydaktyczne, umiejętność motywowania i inspirowania studentów i uczestników szkoleń (– potwierdzone obiektywną ewaluacją). Umiejętności doboru koncepcji i metod pracy - adekwatnie do form kształcenia, grupy i oczekiwań. Znajomość realiów, problemów zarządczych, formułowania strategii przedsiębiorstw oraz przepisów regulujących działanie, realiów, dysfunkcji i oczekiwań: JST – urzędów powiatów, miast, gmin, OPS, PCPR, PUP, etc. Dodatkowe cechy trenerskie to elastyczność, umiejętność stosowania różnych technik, metod, form szkoleniowych – warsztat, case study, scenki, gry decyzyjne, umiejętność motywowania i pobudzania kreatywności, aktywności uczestników.

Piotr Adasiewicz - certyfikowany trener i coach. Z wykształcenia pedagog. Doświadczony praktyk HR. Przepracował ponad 4 tysiące godzin na salach szkoleniowych jako trener szkoląc i trenując między innymi umiejętności budowania efektywnych zespołów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadził szkolenia m.in. dla EMPIK’u, SONY, grupy energetycznej DALKIA, Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu, WIX-FILTRON, Kieleckiego Parku Technologicznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji, wielu jednostek administracyjnych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Współtwórca materiałów szkoleniowych i trener w cyklu szkoleniowym poświęconym standardom zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej zorganizowanym w ramach planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2012 r. przez departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (moduły „Motywowanie” oraz „Rozwój i szkolenia” obejmujący zagadnienia związane z tworzeniem IPRZ).

Łukasz Onysyk - prawnik, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej – „Bezpieczeństwo systemów informatycznych wraz z technikami biometrycznymi”. Od 2009 roku zajmuje się usługami konsultingowymi (aspekty prawne oraz informatyczne) z zakresu ochrony danych osobowych. W ramach dotychczasowej praktyki doradzał ponad 200 podmiotom, zarówno z sektora prywatnego jak i administracji publicznej.

Mirosław Sójka - doktor nauk prawnych. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń modułowych MES dla pracowników instytucji rynku pracy rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przeprowadził ponad 1500 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników samorządowych w tym dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Jest autorem ponad 100 szkoleń z zakresu przepisów wykorzystywanych w powiatowych urzędach pracy.

Piotr Janiszewski - radca prawny i członek stowarzyszenia ISOC Polska, entuzjasta i autor kodeksów etyki w biznesie oraz administracji. Audytem w obszarze ochrony danych osobowych zajmuje się od 8 lat. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji i trener. Certyfikowany audytor wewnętrzny według normy ISO 27001. Uczestnik inspekcji oraz postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Autor licznych artykułów i opracowań dotyczących tematyki ochrony danych osobowych. Ekspert w zakresie informacji publicznej i tajemnicy przedsiębiorstwa.

W razie pytan pozostajemy do Panstwa dyspozycji pod numerem telefonu (17) 85 33 777.

Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie