Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Kodeks postępowania administracyjnego w JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ po nowelizacji 2017 - problemy i rozwiązania - szkolenie systematyzujące wiedzę."

Prowadzący: Marcin Adamczyk
Data rozpoczęcia: 2018-02-26
Czas trwania: 1 dzień
Miejsce: Gdańsk, sala konferencyjna Hotelu Novotel, ul. Pszenna 1, godz. 9.30-15.30
Informacje o prowadzącym:
Marcin Adamczyk - radca prawny, członek Rady OIRP w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autor i współautor dziesiątek opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Praktyk Administracyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Trener i wykładowca postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dostępu do informacji publicznej. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011) – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów administracji samorządowej. W przeciągu ostatnich lat na terenie całego kraju przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu procedury administracyjnej.Dział:
Kodeks postępowania administracyjnego

Zakres:
 1. Wprowadzenie.
 2. Zasady postępowania administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, współdziałania organów, pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, ugodowego załatwiania sprawy, zasady dwuinstancyjności postepowania: najpopularniejsze procesowe powody uchylania decyzji organu I instancji: 7,77, 80 k.p.a.; 10, 81 k.p.a.; 8,9,11 k.p.a.
 3. Trzy „zestawy” do uchylania decyzji administracyjnych – co zrobić aby nie miały one zastosowania w postępowaniach prowadzonych przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej?
 4. Doręczenia tradycyjne i elektroniczne, w tym m.in. problem tzw. tzw. "żółtej zwrotki", doręczanie korespondencji przy pomocy maila, doręczenie zastępcze.
 5. Terminy załatwienia sprawy, ponaglenie, skarga na bezczynność – skutki prawne na bazie najnowszego orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
 6. Prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki decyzji w zakresie pomocy społecznej:
  • wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania (art. 61 i 61a k.p.a.),
  • postępowanie dowodowe - w tym obowiązki i uprawnienia zarówno organu, jak i stron w zakresie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem – zasady prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o przyznanie pomocy społecznej,
  • notatka, a adnotacja.
 7. Decyzja administracyjna (elementy, pouczenie, właściwe dokumentowanie) – skutki prawne niewłaściwego udokumentowania pouczenia – studium przypadków.
 8. Zmiana decyzji w trybie art. 155 k.p.a. - praktyczne uwagi (czemu prawie zawsze tryb ten jest błędnie stosowany?).
 9. Postępowanie odwoławcze: zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania; sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.
 10. Postępowanie po uchyleniu decyzji do ponownego rozpatrzenia sprawy.
 11. Wznowienie postępowania (uwagi wybrane dotyczące najczęściej występujących problemów w ośrodkach pomocy społecznej).
 12. Pytania i dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na problemy wynikające ze stosowania k.p.a. w procesie wydawania decyzji w postępowaniach dotyczących pomocy społecznej. Omówione zostaną najczęstsze błędy skutkujące konieczno-ścią uchylenia decyzji. Szkolenie uwzględnia dużą kodyfikację k.p.a., która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Efek-tem szkolenia ma być zmniejszenie ilości uchylanych decyzji administracyjnych w postępowaniu odwoławczym jak i sądowoadministracyjnym.
Adresatami szkolenia są wszystkie osoby biorące udział w procedurze wydawania decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej – zarówno te, które prowadzą samo postępowanie jak i osoby podpisujące decyzję. Szczególnie polecamy je osobom kierującym Ośrodkiem, z uwagi na najnowsze orzecznictwo skutkujące nakłada-niem kar zarówno na pracowników jak i na organ wydający decyzje.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy zobligowani są do stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
340,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 340,- zł w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% (faktura VAT zw.). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 420,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje koszt materiałów, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, poczęstunek, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie