Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Wyjaśnienia i interpretacje organów nadzoru i kontroli

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez Urząd Miejski (udostępnienie SIWZ)

Sygnatura US.21/AV/443/4117/04

Data 2004.12.16

5. Czy przekazanie na rzecz uczestników przetargu tzw. specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uznać za świadczenie usług przez urząd i wniesione opłaty z tego tytułu winny być opodatkowane stawką 22% podatku VAT, czy też są zwolnione na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970)?

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT w przypadku odpłatnego udostępniania informacji publicznych

Sygnatura USI/443-149/04

Data 2004.10.28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004 r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 19.10.2004r.) w sprawie:

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT w przypadku odpłatnego udostępniania informacji publicznych (II)

Sygnatura PP II 443/929/381/04

Data 2004.10.21

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT, według której powinna być opodatkowana czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (II)

Sygnatura PP/443-28/04

Data 2004.11.23

Na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawach przedstawionych w piśmie z dnia 23 września 2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2004 r.

Wyjaśnienie w sprawie stawki podatku VAT, według której powinna być opodatkowana czynność polegająca na odpłatnym przekazaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (I)

Sygnatura IS.II/2-443/189/04

Data 2005.02.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dn. 31.12.2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 5.07.2004 r. (znak: I US-II/443/26/2004):

Wyjaśnienie w zakresie składania oświadczeń przez Wykonawców o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji

RIO.III.0712/1/04

Olsztyn dn. 2004-02-09

.........

.........

W odpowiedzi na pismo znak ZP.IIA.3412-01/2004 z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) – dalej u.z.p. - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia, że na podstawie z art. 42 ust.6 w związku z art. 22 ust.5 i 6 u.z.p. w postępowaniu o zamówienie, którego wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 15 ust.1 u.z.p.,

Wyjaśnienie w sprawie zlecania zakładowi budżetowemu Związku Gmin utworzonemu przez Zgromadzenie tego związku, którego gmina jest członkiem wykonanie usługi na rzecz gminy

RIO.III.0712/98/2004

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2004 r.

.........

.........

W odpowiedzi na Pani pismo znak GKB.Zp.341/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie możliwości zlecania zakładowi budżetowemu Związku Gmin utworzonemu przez Zgromadzenie tego związku, którego gmina jest członkiem wykonanie usługi na rzecz gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia,

Wyjaśnienie w sprawie kwalifikacji wykonania projektu budowlanego jako usługi lub roboty budowlanej

RIO.III.0712/55/04

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2004 r.

.........

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak PIK 7023 – 13/2004 z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) - Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia, że zgodnie z art. 2 pkt 8 i art. 2 pkt 10 Prawa zamówień publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o:

Wyjaśnienie w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku dokonywania zwrotu kosztów ponoszonych przez dzieci za bilety miesięczne

RIO.III.0712/27/04

Olsztyn, dnia 2004-04-05

.........

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak Oś. 4317 – 10 – 28/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie „stosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego określonego w Rozdz. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), gdy gmina dokona zwrotu kosztów ponoszonych przez dzieci za bilety miesięczne, Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyjaśnia,

Interpretacja art. 88 pkt 3a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

RIO.III.0712/41/2004

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r.

.........

W odpowiedzi na Pana pismo znak OO-341/A/2/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie