Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szanowni Państwo,
w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, nieaktualne zagadnienia poruszone w dziale „PORADY” oznaczone są stosownym komentarzem w kolorze czerwonym.

Uzupełnianie brakujących dokumentów

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 13 kwietnia 2007 roku

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia bez zagwarantowanych środków na jego realizację

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych jeśli naruszenie to miało wpływ na na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na uwadze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie należy uznac, że skorzystanie z możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji gdy zamawiający nie ma jeszcze zagwarantowanych środków na realizację zamówienia nie jest sprzeczne z jej uregulowaniami.

Progi kwotowe przewidziane w ustawie - konsekwencje

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – kiedy jest to możliwe?

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 4 września 2008 roku

Usługi uprzywilejowane w zakresie obowiązku stosowania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Osoby uprawnione do wniesienia środków ochrony prawnej w przypadku konkursu

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Instytucja obserwatora w zamówieniach publicznych

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Wyłączenie z obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych przy zastosowaniu procedur organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansowej

UWAGA - opracowano na podstawie stanu prawnego sprzed nowelizacji ustawy Prawo Zamówien Publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 roku

Czy odpłatne przekazanie specyfikacji Wykonawcy podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęły się dwa sposoby dokumentowania księgowego wydania wykonawcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Wykonawca otrzymuje fakturę VAT ze stawką podatku od towarów i usług 22%;

2. Wykonawca otrzymuje rachunek obciążający go.

Ustalanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień publicznych przez wyodrębnione, posiadające samodzielność finansową jednostki organizacyjne zamawiającego

Art. 32 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi: Jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.

Jak rozumieć ową samodzielność finansową wyodrębnionej jednostki organizacyjnej zamawiającego? Zazwyczaj przyjmuje się że podmiot jest samodzielny finansowo jeśli prowadzi swą gospodarkę finansową w oparciu o akty wewnętrzne.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie